Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Tịnh Ấn Tây

Thành Phố Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12-CT/TU NGÀY 22/9/2021 CỦA BTV TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI VỀ VIỆC TIẾP TỤC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TỊNH ẤN TÂY

22/04/2022

Thực hiện hiện Công văn số 1041/UBND-VX ngày 31/3/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22/9/2021 của BTV Tỉnh ủy. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của địa phương và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, vai trò của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội.

Sáng ngày 22/4/2022, UBND xã Tịnh Ấn Tây tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22/9/2021 của BTV Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân để tổ chức thực hiện tốt chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, tăng số người tham gia BHYT, BHXH, BHXH tự nguyện.

Hội nghị đã xác định đối tượng tiềm năng là những người làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp chưa tham gia BHXH bắt buộc, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, các hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương, người buôn bán nhỏ lẻ, nông dân, người lao động tự do…                            Hội nghị triển khai đảm bảo nghiêm túc, tạo sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và 04 trưởng thôn. Các thành viên tham gia Hội nghị thống nhất chủ trương của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT và tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện.

Ban biên tập cổng thông tin điện tử xã Tịnh Ấn Tây


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SĐT DĐ

1

Phan Khánh Lâm

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

0972 204 434

2

Nguyễn Tấn Điền

PBT Đảng ủy - CT UBMTTQVN xã

0363158955

3

Nguyễn Ngọc Thanh

PBT Đảng ủy - CT HĐND xã

0905 313 582

4

Cao Văn Hà

PCT HĐND

0914 014 904

5

Lê Thị Xuân Nghiệp

PCT UBND xã

0976 594 530

6

Nguyễn Tấn Tiền

PCT UBND xã

0905 341 568

7

Phạm Văn Thành

Chủ tịch Hội CCB xã

0917 964 134

8

Tôn Thanh Trọng

Bí thư đoàn xã

0982 644 202

9

Bùi Thị Lệ Thủy

Chủ tịch Hội LHPN xã

0935 616 577

10

Hồ Thị Phượng Liên

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0986 221 215

11

Vũ Anh Dũng

Trưởng công an xã

0363 051 077

12

Nguyễn Tấn Thành

Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã

0949 613 690

13

Trần Thị Thanh Xuyến

Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã

0397 187 367

14

Nguyễn Thị Kim Hồng

Công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã

0366 440 233

15

Bùi Thị Hoa

Công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã

0823 989 207

16

Lâm Phương Bình

Công chức Địa chính - Xây dựng UBND xã

0973 227 878

17

Nguyễn Văn Khoa

Công chức Địa chính - Xây dựng UBND xã

0987 734 079

 18

Đỗ Thị Biên Thùy

Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã

0385 101 467

 19

Dương Thị Thu Dung

Công chức Tài chính – Kế toán UBND xã

0988 102 155

 20

Mai Văn Mỹ

Công chức Tài chính – Kế toán UBND xã

0989 639 808

11/03/2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 867

Tổng số lượt xem: 6857

Xã Tịnh Ấn Tây | Cổng thông tin điện tử xã Tịnh Ấn Tây

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng UBND xã Tịnh Ấn Tây

Điện thoại: 0255 3842229 – Fax: 0

Địa chỉ: 882 Võ Nguyên Giáp - Xã Tịnh Ấn Tây – TP. Quảng Ngãi