Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Tịnh Ấn Tây

Thành Phố Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi

Bài tuyên truyền về bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây.

09/06/2022

Thực hiện quy định về nhiệm kỳ bầu cử Trưởng thôn là hai năm rưỡi, UBND xã chỉ đạo Tổ chức Bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây, nhiệm kỳ 2022-2024 được ấn định vào ngày 12 tháng 6 năm 2022

Kính thưa quý vị và  toàn thể bà con nhân dân!

Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống xã hội của nhân dân trong xã. Bởi cử tri trong thôn sẽ là người trực tiếp lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của nhà nước, của nhân dân tại thôn, chăm lo và phục vụ các quyền, lợi ích của chính người dân và của thôn, xóm. Thông qua bầu cử nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Tại Khoản 2, Điều 13 của Pháp lệnh số 34 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn cũng đã quy định rõ quyền được biểu quyết bầu trưởng thôn của nhân dân.

Theo Kế hoạch số 62/KH-UBND  ngày 13/5/2022 của UBND xã Tịnh Ấn Tây về việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 và Quyết định số 1934/QĐ-UBND  ngày 13/5/2022 của UBND xã. Đã thống nhất quyết định chọn ngày 12 tháng 6 năm 2022 (ngày chủ nhật) là ngày bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2024  trên địa bàn toàn xã.

Để giúp nhân  dân có căn cứ cơ sở pháp lý lựa chọn sáng suốt bầu ra trưởng thôn đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của nhân dân và chính quyền địa phương giao phó. Tại Điều 11 của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố cũng đã quy định rõ về Tiêu chuẩn của Trưởng thôn, cụ thể như sau: "Trưởng thôn phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao".

Thưa quý vị, thưa toàn thể bà con nhân dân!

Ngày bầu cử trưởng thôn đang đến gần. Đúng 7h30 đến 11h30, ngày Chủ nhật 12 tháng 6 năm 2022, các thôn trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây tổ chức bầu cử trưởng thôn. Vì vậy, mỗi cử tri đại diện hộ gia đình đến dự và phát huy tinh thần, trách nhiệm và quyền làm chủ của mình – sáng suốt, lựa chọn, bầu ra những người trưởng thôn thật sự gương mẫu, uy tín và có năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của thôn mình, góp phần xây dựng quê hương xã Tịnh Ấn Tây ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ban biên tập cổng thông tin điện tử xã Tịnh Ấn Tây


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SĐT DĐ

1

Phan Khánh Lâm

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

0972 204 434

2

Nguyễn Tấn Điền

PBT Đảng ủy - CT UBMTTQVN xã

0363158955

3

Nguyễn Ngọc Thanh

PBT Đảng ủy - CT HĐND xã

0905 313 582

4

Cao Văn Hà

PCT HĐND

0914 014 904

5

Lê Thị Xuân Nghiệp

PCT UBND xã

0976 594 530

6

Nguyễn Tấn Tiền

PCT UBND xã

0905 341 568

7

Phạm Văn Thành

Chủ tịch Hội CCB xã

0917 964 134

8

Tôn Thanh Trọng

Bí thư đoàn xã

0982 644 202

9

Bùi Thị Lệ Thủy

Chủ tịch Hội LHPN xã

0935 616 577

10

Hồ Thị Phượng Liên

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0986 221 215

11

Vũ Anh Dũng

Trưởng công an xã

0363 051 077

12

Nguyễn Tấn Thành

Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã

0949 613 690

13

Trần Thị Thanh Xuyến

Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã

0397 187 367

14

Nguyễn Thị Kim Hồng

Công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã

0366 440 233

15

Bùi Thị Hoa

Công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã

0823 989 207

16

Lâm Phương Bình

Công chức Địa chính - Xây dựng UBND xã

0973 227 878

17

Nguyễn Văn Khoa

Công chức Địa chính - Xây dựng UBND xã

0987 734 079

 18

Đỗ Thị Biên Thùy

Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã

0385 101 467

 19

Dương Thị Thu Dung

Công chức Tài chính – Kế toán UBND xã

0988 102 155

 20

Mai Văn Mỹ

Công chức Tài chính – Kế toán UBND xã

0989 639 808

11/03/2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 867

Tổng số lượt xem: 6857

Xã Tịnh Ấn Tây | Cổng thông tin điện tử xã Tịnh Ấn Tây

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng UBND xã Tịnh Ấn Tây

Điện thoại: 0255 3842229 – Fax: 0

Địa chỉ: 882 Võ Nguyên Giáp - Xã Tịnh Ấn Tây – TP. Quảng Ngãi