Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Tịnh Ấn Tây

Thành Phố Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi

Đẩy mạnh truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây.

30/06/2022

Thực hiện Kế hoạch 26/KH-UBND ngày 25/02/2022 hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch 39/KH-UBND ngày 25/02/2022 truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

Kế hoạch ban hành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động và người dân trên địa bàn xã về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách, kiểm soát TTHC để tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội. Trong đó, tập trung các nội dung trọng tâm như: Đổi mới cách thức giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; niêm yết, công khai các TTHC; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC;…

Theo Kế hoạch, hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022 trên địa bàn xã sẽ truyền thông về nội dung, vai trò, ý nghĩa của hoạt động kiểm soát TTHC; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính. UBND xã sẽ tổ chức lồng ghép việc tuyên truyền các nội dung hoạt động kiểm soát TTHC với việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường viết tin, bài đăng tải lên trang thông tin điện tư xã để phản ánh kịp thời cách làm hay, điểm sáng trong cải cách, kiểm soát TTHC.

Đẩy mạnh việc đăng tải cập nhật TTHC lên trang thông tin điện tử xã; tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC và giải quyết TTHC; niêm yết công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về quy định, TTHC tại trụ sở UBND xã; thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC và kịp thời thông tin công khai về kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị về TTHC.

Tuyên truyền sâu rộng nội dung công tác kiểm soát TTHC trong cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan; đồng thời, tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách, kiểm soát TTHC.

Kim Hồng - CC VP-TK xã


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SĐT DĐ

1

Phan Khánh Lâm

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

0972 204 434

2

Nguyễn Tấn Điền

PBT Đảng ủy - CT UBMTTQVN xã

0363158955

3

Nguyễn Ngọc Thanh

PBT Đảng ủy - CT HĐND xã

0905 313 582

4

Cao Văn Hà

PCT HĐND

0914 014 904

5

Lê Thị Xuân Nghiệp

PCT UBND xã

0976 594 530

6

Nguyễn Tấn Tiền

PCT UBND xã

0905 341 568

7

Phạm Văn Thành

Chủ tịch Hội CCB xã

0917 964 134

8

Tôn Thanh Trọng

Bí thư đoàn xã

0982 644 202

9

Bùi Thị Lệ Thủy

Chủ tịch Hội LHPN xã

0935 616 577

10

Hồ Thị Phượng Liên

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0986 221 215

11

Vũ Anh Dũng

Trưởng công an xã

0363 051 077

12

Nguyễn Tấn Thành

Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã

0949 613 690

13

Trần Thị Thanh Xuyến

Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã

0397 187 367

14

Nguyễn Thị Kim Hồng

Công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã

0366 440 233

15

Bùi Thị Hoa

Công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã

0823 989 207

16

Lâm Phương Bình

Công chức Địa chính - Xây dựng UBND xã

0973 227 878

17

Nguyễn Văn Khoa

Công chức Địa chính - Xây dựng UBND xã

0987 734 079

 18

Đỗ Thị Biên Thùy

Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã

0385 101 467

 19

Dương Thị Thu Dung

Công chức Tài chính – Kế toán UBND xã

0988 102 155

 20

Mai Văn Mỹ

Công chức Tài chính – Kế toán UBND xã

0989 639 808

11/03/2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 867

Tổng số lượt xem: 6857

Xã Tịnh Ấn Tây | Cổng thông tin điện tử xã Tịnh Ấn Tây

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng UBND xã Tịnh Ấn Tây

Điện thoại: 0255 3842229 – Fax: 0

Địa chỉ: 882 Võ Nguyên Giáp - Xã Tịnh Ấn Tây – TP. Quảng Ngãi