Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Tịnh Ấn Tây

Thành Phố Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH ẤN TÂY, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI

 

1. Địa chỉ trụ sở UBND xã Tịnh Ấn Tây

Địa chỉ: Khu dân cư Thạch Bích, thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255 3842229.

2. Sơ đồ tổ chức 

 

 

3. Lãnh đạo UBND xã

Stt

Họ và tên

Chức vụ

SĐT di động

Địa chỉ công vụ

1

Phan Khánh Lâm

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

0972204434

pklam-thanhpho@quangngai.gov.vn

2

Lê Thị Xuân Nghiệp

Phó Chủ tịch UBND xã

( Phụ trách VH-XH)

0976594530

ltxnghiep-thanhpho@quangngai.gov.vn

3

Nguyễn Tấn Tiền

Phó Chủ tịch UBND xã

(Phụ trách Kinh tế)

0905341568

nttientat-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

4. Công chức UBND xã

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

SĐT di động

Địa chỉ công vụ

1

Vũ Anh Dũng

Trưởng Công an xã

0363051077

vadung-thanhpho@quangngai.gov.vn

2

Nguyễn Tấn Thành

Chỉ huy Trường BCH quân sự xã

0949613690

ntthanh-thanhpho@quangngai.gov.vn

3

Nguyễn Thị Kim Hồng

Công chức Văn phòng – Thống kê xã

0366440233

ntkhong-thanhpho@quangngai.gov.vn

4

Bùi Thị Hoa

Công chức Văn phòng – Thống kê xã

0823989207

bthoa-thanhpho@quangngai.gov.vn

5

Mai Văn Mỹ

Công chức Tài chính – Kế toán xã

0989639808

mvmy-thanhpho@quangngai.gov.vn

6

Dương Thị Thu Dung

Công chức Tài chính – Kế toán xã

0988102155

dttdung-thanhpho@quangngai.gov.vn

7

Nguyễn Văn Khoa

Công chức Địa chính – Xây dựng xã

0987734079

nvkhoa-thanhpho@quangngai.gov.vn

8

Lâm Phương Bình

Công chức Địa chính – Xây dựng xã

0973227878

lpbinh-thanhpho@quangngai.gov.vn

9

Trần Thị Thanh Xuyến

Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã

0397187367

tttxuyen-thanhpho@quangngai.gov.vn

10

Đỗ Thị Biên Thùy

Công chức Văn hóa – Xã hội xã

0385101467

dtbthuy-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

5. Người hoạt động không chuyên trách khối UBND xã

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

SĐT di động

Địa chỉ công vụ

1

Lê Thị Thùy Trang

Văn hóa, thể dục, thể thao, Công tác xã hội, dân số, bảo vệ trẻ em

0934721123

ltttrang-thanhpho@quangngai.gov.vn

2

Cao Hồ Tiến

Đài truyền thanh – Quản lý nhà văn hóa

0385954630

chtien-thanhpho@quangngai.gov.vn

3

Phan Từ Nhàn

Giao thông, thủy lợi - Khuyến nông - Thú y cơ sở

0947647435

ptnhan-thanhpho@quangngai.gov.vn

4

Phạm Thị Ánh Hoa

Thủ quỹ -  Văn thư - Lưu trữ

0932426133

ptahoa-thanhpho@quangngai.gov.vn

5

Võ Tấn Tùng

Phó chỉ huy Trưởng BCH quân sự xã

0917640239

vttung-thanhpho@quangngai.gov.vn