Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Tịnh Ấn Tây

Thành Phố Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã. Dịch vụ công cấp 4 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo UBND xã Tịnh Ấn Tây
2 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã. Dịch vụ công cấp 4 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo UBND xã Tịnh Ấn Tây
3 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Dịch vụ công cấp 4 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo UBND xã Tịnh Ấn Tây
4 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Dịch vụ công cấp 4 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo UBND xã Tịnh Ấn Tây
5 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Dịch vụ công cấp 4 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo UBND xã Tịnh Ấn Tây
6 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Dịch vụ công cấp 4 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo UBND xã Tịnh Ấn Tây
7 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Dịch vụ công cấp 4 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo UBND xã Tịnh Ấn Tây
8 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Dịch vụ công cấp 4 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo UBND xã Tịnh Ấn Tây
9 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Dịch vụ công cấp 4 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo UBND xã Tịnh Ấn Tây
10 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Dịch vụ công cấp 4 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo UBND xã Tịnh Ấn Tây
11 Thủ tục xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến Dịch vụ công cấp 3 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Thi đua, khen thương UBND xã Tịnh Ấn Tây
12 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Dịch vụ công cấp 3 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Thi đua, khen thương UBND xã Tịnh Ấn Tây
13 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Dịch vụ công cấp 3 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Thi đua, khen thương UBND xã Tịnh Ấn Tây
14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Dịch vụ công cấp 3 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Thi đua, khen thương
15 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ chính trị Dịch vụ công cấp 3 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Thi đua, khen thương UBND xã Tịnh Ấn Tây
16 Giải quyết tố cáo Dịch vụ công cấp 3 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Giải quyết Tố cáo UBND xã Tịnh Ấn Tây
17 Xử lý đơn thư Dịch vụ công cấp 3 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Xử lý đơn UBND xã Tịnh Ấn Tây
18 Tiếp công dân Dịch vụ công cấp 1 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Tiếp công dân UBND xã Tịnh Ấn Tây
19 Giải quyết khiếu nại lần đầu Dịch vụ công cấp 3 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại UBND xã Tịnh Ấn Tây
20 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc phẩn quyền phê duyệt của UBND cấp xã Dịch vụ công cấp 3 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực An toàn đập, hồ thủy điện UBND xã Tịnh Ấn Tây

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SĐT DĐ

1

Phan Khánh Lâm

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

0972 204 434

2

Nguyễn Tấn Điền

PBT Đảng ủy - CT UBMTTQVN xã

0363158955

3

Nguyễn Ngọc Thanh

PBT Đảng ủy - CT HĐND xã

0905 313 582

4

Cao Văn Hà

PCT HĐND

0914 014 904

5

Lê Thị Xuân Nghiệp

PCT UBND xã

0976 594 530

6

Nguyễn Tấn Tiền

PCT UBND xã

0905 341 568

7

Phạm Văn Thành

Chủ tịch Hội CCB xã

0917 964 134

8

Tôn Thanh Trọng

Bí thư đoàn xã

0982 644 202

9

Bùi Thị Lệ Thủy

Chủ tịch Hội LHPN xã

0935 616 577

10

Hồ Thị Phượng Liên

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0986 221 215

11

Vũ Anh Dũng

Trưởng công an xã

0363 051 077

12

Nguyễn Tấn Thành

Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã

0949 613 690

13

Trần Thị Thanh Xuyến

Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã

0397 187 367

14

Nguyễn Thị Kim Hồng

Công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã

0366 440 233

15

Bùi Thị Hoa

Công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã

0823 989 207

16

Lâm Phương Bình

Công chức Địa chính - Xây dựng UBND xã

0973 227 878

17

Nguyễn Văn Khoa

Công chức Địa chính - Xây dựng UBND xã

0987 734 079

 18

Đỗ Thị Biên Thùy

Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã

0385 101 467

 19

Dương Thị Thu Dung

Công chức Tài chính – Kế toán UBND xã

0988 102 155

 20

Mai Văn Mỹ

Công chức Tài chính – Kế toán UBND xã

0989 639 808

11/03/2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 867

Tổng số lượt xem: 6857

Xã Tịnh Ấn Tây | Cổng thông tin điện tử xã Tịnh Ấn Tây

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng UBND xã Tịnh Ấn Tây

Điện thoại: 0255 3842229 – Fax: 0

Địa chỉ: 882 Võ Nguyên Giáp - Xã Tịnh Ấn Tây – TP. Quảng Ngãi