Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Tịnh Ấn Tây

Thành Phố Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Dịch vụ công cấp 1 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Môi trường
2 Tiếp nhận hồ sơ, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương đề nghị công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ bị thương trong chiến tranh đã chuyển ra Dịch vụ công cấp 1 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Người có công
3 Cấp giấy chứng nhận hy sinh đề nghị công nhận liệt sĩ đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh Dịch vụ công cấp 1 UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Người có công
4 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" Một phần UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Người có công
5 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gai đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý Một phần UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Người có công
6 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Một phần UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
7 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Một phần UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Trẻ em
8 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực phòng, chống thiên tai
9 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Một phần UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực phòng, chống thiên tai
10 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Một phần UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực phòng, chống thiên tai
11 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Toàn trình UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Văn hóa Thể thao
12 Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Toàn trình UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
13 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Một phần UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Người có công
14 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Một phần UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Người có công
15 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Một phần UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Người có công
16 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Một phần UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Người có công
17 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Một phần UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Người có công
18 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Một phần UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Người có công
19 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Một phần UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Người có công
20 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Một phần UBND xã Tịnh Ấn Tây Lĩnh vực Người có công